www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Các tôn giáo trên địa bàn Tiên Phước ủng hộ phòng chống dịch

Chiều 6.4.2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tiếp nhận nguồn đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 từ các tôn giáo trên địa bàn.

 Theo đó, Đại đức Thích Pháp Chương - trụ trì chùa Tiên Mỹ (xã Tiên Mỹ) ủng hộ 20 triệu đồng; Lễ sanh Lương Thanh Quảng - Đầu họ đạo Cao Đài Khánh Vân (thị trấn Tiên Kỳ) ủng hộ 8 triệu đồng.

Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại đức Thích Pháp Chương cũng ủng hộ 10 máy đo thân nhiệt trị giá 18 triệu đồng; tham gia cùng đoàn công tác của huyện đến các điểm chốt phòng chống dịch, khu cách ly tập trung trao tiền ủng hộ và một số nhu yếu phẩm.

Văn Công - Anh Đông, Báo Quảng Nam