www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ca nghi nhiễm ở xã Tiên Cẩm xét nghiệm âm tính với Covid-19

Thông Báo: Qua xét nghiệm khẳng định, trường hợp NQT ở xã Tiên Cẩm huyện Tiên Phước đã âm tính với Covid-19, (trước đó xét nghiệm sàng lọc đã nghi ngờ dương tính). Do vậy thông tin để mọi người an tâm!

 

Công việc tiếp theo:


- Tiếp tục cách ly tập trung NQT, những người ở chung phòng với NQT tại Đà Nẵng và bố mẹ NQT chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo.


- Lấy mẫu xét nghiệm các F1 đã đưa vào cách ly tập trung và khi có kết quả âm tính sẽ cho về nhà cách ly tại nhà theo quy định.


- Những trường hợp chưa đưa vào cách ly tập trung trong chiều hôm nay thì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và cách ly chặt chẽ tại nhà.


Các biện pháp phòng chống dịch vẫn phải triển khai quyết liệt.


Trân trọng cám ơn!

 

Phùng Văn Huy - Phó CT.UBND huyện Tiên Phước