www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cổng làng quê

Gót xa vạn dặm quan san

vẫn không qua hết cổng làng quê cha

 

Dù đi mấy cuộc ngày xa

vẫn hoài câu hát quê nhà nắng rưng

 

Chiều mưa xa phía lưng chừng  

mờ núi Sấu, khuất Cửa Rừng, Sơn Ve…

 

Giọt xưa lấm chấm vai kề 

Giọt nay lỗi hẹn trăng thề nết na

 

Lúa oằn đòn xóc chiều pha

Rộng thinh xà lõn gánh qua cổng làng

 

Dắt trâu đạp bóng trăng ngàn

Mồ hôi nồng nã hạt vàng gieo nên 

 

Cổng làng vừa mở ngày lên

Cạn chiều đã đón chân quen mẹ về 

 

Xa quê lòng vẫn nhà quê

Nhớ sao bóng mẹ nón mê ngày mùa

Phước Ninh