www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

BHYT học sinh năm học 2013-2014 kết quả và bài học kinh nghiệm

 Học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT, được ưu tiên về mức phí. Tuy nhiên trong những năm  qua, trên địa bàn huyện Tiên Phước tỷ lệ học sinh tham gia ở mức trung bình, thậm chí có trường chưa đạt 30%. Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, còn nhiều nguyên nhân chủ quan của cả học sinh, phụ huynh và trường học.

       Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu về chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020, trong đó có nhóm đối tượng học sinh. Thực hiện nội dung này, ngay từ đầu năm học 2013 -2014 UBND huyện đã có công văn số 582/UBND-TH ngày 09/8/2013 chỉ đạo BHXH huyện, Phòng GD-ĐT, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền, có biện pháp phối hợp nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT học sinh. Đồng thời đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT là một trong những tiêu chí xét thi đua hằng năm đối với các trường.        Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngày 12/8/2013 BHXH huyện có hướng dẫn số 25/BHXH-VP hướng dẫn cụ thể công tác BHYT học sinh năm học này cho các đơn vị trường học; đồng thời cử viên chức trực tiếp đến địa bàn từng xã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo các trường học để đánh giá cụ thể tình hình học sinh tham gia BHYT trên địa bàn, cùng phân tích rõ nguyên nhân học sinh chưa tham gia, xác định giải pháp để tổ chức thực hiện. Với quyết tâm cao, nhiều xã, trường đã đưa ra các giải pháp như: nhà trường tổ chức cho các lớp rà soát những học sinh chưa nộp BHYT, giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm trong việc thực hiện BHYT học sinh, gắn kết việc khám sức khỏe đầu năm học cùng lúc với thực hiện BHYT để tạo nhận thức cho phụ huynh,…. Chính vì vậy kết quả triển khai công tác BHYT học sinh tăng cao rõ rệt. Toàn huyện có 5.111 học sinh tham gia, tăng hơn 29% so với năm học trước, cá biệt có trường tiểu học Tiên Lãnh tăng hơn 60%..

Từ những kết quả đạt được, tuy độ bao phủ thẻ BHYT học sinh trên địa bàn huyện Tiên Phước chưa đạt như chỉ đạo tại kế hoạch số 1436/KH-UBND của UBND tỉnh; nhưng với thực tế của địa phương: là một huyện nghèo, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp nhỏ, thủy lợi bấp bênh, đất đai khô cằn, thu nhập thấp thì đây là sự cố gắng rất lớn của Cấp ủy Đảng, của Chính quyền địa phương trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện công tác BHYT học sinh.

Qua thực tế triển khai công tác BHYT học sinh năm học 2013-2014 tại huyện Tiên Phước cho thấy với sự vào cuộc quyết liệt của các Cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của UBND các cấp, sự phối hợp chặc chẽ của các ngành đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức của người dân và làm cho luật BHYT đi vào đời sống của mọi người dân huyện Tiên Phước.

Với quyết tâm của các Cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của UBND các cấp, sự vào cuộc một cách có trách nhiệm của các ngành và sự đồng lòng của nhân dân, tin chắc là trong các năm đến công tác BHYT học sinh ở huyện Tiên Phước sẽ đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ từ 95 -100% như chỉ đạo của UBND tỉnh.

                                                                                    Sông Tiên - BHXH Tiên Phước