www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước tổ chức phiên họp đầu tiên

Chiều 5-12-2021, tại chùa Tiên Kỳ (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2021-2026 để triển khai các hoạt động Phật sự.

 Phiên họp có sự tham dự của các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước do Đại đức Thích Nhật Thanh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước chủ trì.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1

Quang cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, Ban Thư ký đã báo cáo kết quả công tác tổ chức Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VIII (2021-2026) vừa qua; đưa ra chương trình hoạt động Phật sự cuối năm 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.

Qua ý kiến phát biểu, thảo luận, chư tôn đức thống nhất cử Sư cô Thích nữ Thuần An, phụ trách Phó Văn phòng Ban Trị sự huyện; Phật tử Ngô Thị Lý phụ trách Từ thiện - Xã hội; Phật tử Đỗ Thị Hòa Mỹ phụ trách Thông tin - Truyền thông và kiện toàn nhân sự các ban trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo huyện trước ngày 28-12.

Tại phiên họp, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước thống nhất cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI (2022-2027); Đề xuất bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ và chùa Phước Hiệp; Lập thủ tục xin thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các xã có nhu cầu; Tổ chức khóa tu mùa hè, khóa tu tập trung dành cho cư sĩ Phật tử toàn huyện…

Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 2

Đại đức Thích Nhật Thanh phát biểu đúc kết phiên họp

Phát biểu đúc kết, Đại đức Thích Nhật Thanh bày tỏ mong muốn các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, phấn đấu đưa các hoạt động Phật sự chung của Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển sâu rộng.

Hoà Mỹ - Báo Giác Ngộ