www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ban Chỉ huy Quân sự Tiên Phước phát động thi đua tri ân người có công

Sáng 20.5.2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tri ân người có công. Ảnh: N.HƯNG
Ký kết giao ước thi đua tri ân người có công. Ảnh: N.HƯNG 

Tại buổi phát động, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện tốt chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, “ngôi nhà 100 đồng”…

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 14.5 đến 27.7.2022.

N.Hưng - Báo Quảng Nam