www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Anh Quyền tìm gia đình

Trong ảnh là anh Quyền, sinh năm 1965, tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình. Quê có thể ở Quảng Nam.

Anh Quyền chỉ nhớ được cha mình tên Quan. Khi đó, anh sống với gia đình ở dưới chân đồi, trước nhà có đám ruộng nhỏ. Trong sân nhà có trồng cây ăn trái. Gần nhà anh là nhà cậu mợ mà anh không nhớ tên. 

 

Một buổi sáng năm 1972, cha đi vắng, mẹ ra ruộng mò cua, anh Quyền ở nhà một mình thì bị lính Mỹ vào nhà bắt đi. Đến tối hôm đó, anh Quyền được đưa vào ấp chiến lược Phước Lâm, Quảng Nam. Kể từ ngày đó, anh Quyền thất lạc gia đình đến nay. 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc liên lạc phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn

                                 Theo Chương Trình "Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly"

Cháu tìm Dì thất lạc 

Tìm người Bác ruột thất lạc 

Tìm người thân thất lạc ở xã Tiên Hà 

Tìm Mẹ thất lạc quê ở xã Tiên Sơn