www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tìm mộ liệt sỹ hy sinh tại khu vực giáp ranh Sơn Cẩm Hà

Kính chào BBT donghuongtienphuoc.com

 Tôi tình cờ biết trang web donghuongtienphuoc.com sau khi tra cứu tìm danh sách các nghĩa trang trên địa bàn huyện Tiên Phước để tìm mộ Bác ruột là Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự sinh năm 1951.

Quê quán: xã Phong Châu - huyện Tiên Hưng (nay là Đông Hưng) - tỉnh Thái Bình; đơn vị C3D10F2 theo giấy báo tử hy sinh ngày 20/04/1969 (lúc đó đơn vị đang đóng quân tại khu vực đồi tranh giáp ranh 3 xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà.) 

Cũng qua trang web tôi đọc được những câu chuyện cảm động về sự kết nối để tìm kiếm phần mộ liệt sỹ cùng nhiều tin tức sự kiện đặc biệt là tôn chỉ mục đích đầy tính nhân văn của trang web. Vì vậy tôi viết thư đến Ban biên tập mong nhận được sự giúp đỡ tìm kiếm các thông tin về phần mộ của Bác tôi.     

Thông tin mách bảo xin chuyển qua email:

 nguyenngocbich12@gmail.com hoặc điện thoại 0982.696565. 

Trân trọng kính chào BBT và xin chân thành cảm ơn! 

Nguyễn Ngọc Bích 

Thông tin liệt sỹ D409 an táng tại NTLS huyện Tiên Phước

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Tìm mộ liệt sỹ hi sinh tại xã Tiên Phong

Tìm thân nhân 9 liệt sĩ hy sinh tại xã Tiên Cẩm

Tìm thân nhân 7 liệt sĩ hiện đang an táng tại xã Tiên Phong

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân được an táng tại Tiên Phước

Chuyện đi tìm mộ cậu tôi, một liệt sĩ ở Tiên Phước

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Hành trình tìm người thân và giấc mơ trưa tâm linh diệu kỳ

Tìm người thân để đoàn tụ  

Thư phản hồi của gia đình thân nhân liệt sĩ 

 Nhắn tìm đồng đội, tìm mộ liệt sĩ