www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước thành lập 23 cụm, tổ dân cư NTM kiểu mẫu

Chiều 20.7.2020, Hội Nông dân huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai xây dựng cụm, tổ dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

 Theo tiêu chí, mỗi cụm, tổ dân cư NTM kiểu mẫu có ít nhất 10 hộ dân trở lên nằm trên một trục đường giao thông liên hoàn do cộng đồng dân cư tự quản.

Cụm, tổ dân cư NTM kiểu mẫu không nằm trong khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay đã có 13/15 xã, thị trấn ra mắt mô hình với 23 cụm, tổ dân cư NTM kiểu mẫu, hơn 500 hộ hội viên nông dân tham gia. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng mô hình hơn 900 triệu đồng; trong đó nhân dân đóng góp gần 250 triệu đồng.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam