www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tổ chức nghiệm thu nhà được hỗ trợ từ nguồn Ban cứu trợ tỉnh

Năm 2020, do ảnh hưởng của bão số 9 trên địa bàn huyện Tiên Phước nhiều nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; vận động nhân dân tương trợ giúp đỡ nhau ổn định tình hình tập trung khác phục hậu quả lũ lụt; tổ chức rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại do bão gây ra và phân loại đối tượng cần được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên.

Theo đó 300 hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ số tiền 3 tỷ đồng, 25 nhà bị sụp hoàn toàn được hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng. Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai động viên các hộ có nhà sập hoàn toàn khẩn trương tiến hành xây dựng lại nhà ở.

Đồng thời vận động, tranh thủ nhiều nguồn lực bên ngoài của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương để họ có điều kiện làm nhà mới ở ổn định cuộc sống. Đến nay, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 21/25. Nhiều hộ có nhà mới khang trang để ở, tổng giá trị hoàn thành từ 70 triệu đến 150 triệu đồng.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn nhất định: một số hộ quá khó khăn, số tiền hỗ trợ còn ít, một vài hộ chưa bố trí được đất cho nơi ở mới...Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo tích cực để số hộ còn lại hoàn thành nhà trong tháng 4.

Theo UBMTTQVN huyện Tiên Phước