www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước kiến nghị bổ sung kinh phí thực hiện đề án phát triển KTV

Sáng nay 10.9.2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Tiên Phước về triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng, giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 03). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng dự.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Theo kế hoạch, Đề án 03 triển khai giai đoạn 2017 - 2025 với kinh phí khoảng 646 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh, huyện 200 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình 446 tỷ đồng. Hiện mỗi năm tỉnh hỗ trợ Tiên Phước 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện đề án.

Qua 4 năm triển khai, người dân trồng được 324 mô hình tiêu Tiên Phước quy mô hơn 100 choái/mô hình, trong đó có 4 mô hình 400 - 500 choái và một trang trại tiêu quy mô 3ha. Qua đó nâng tổng diện tích tiêu trên địa bàn từ 110ha (năm 2015) lên 160ha (năm 2021). Doanh thu hằng năm hơn 40 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ người dân trồng tiêu hơn 1 tỷ đồng.

Đối với cây thanh trà, người dân cũng tập trung trồng mới 43 mô hình (hơn 100 cây/mô hình) với diện tích 45ha và hướng dẫn 28 mô hình trồng, chăm sóc cây thanh trà với diện tích 25,5ha. Kinh phí nhà nước hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng. Đối với cây lòn bon trồng được khoảng 350ha, tập trung ở các xã Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Lãnh, Tiên Mỹ… Sản lượng hằng năm khoảng 1.000 tấn quả.

Ngoài ra người dân cũng tập trung phát triển cây măng cụt với diện tích khoảng 272ha, trong đó riêng Tiên Mỹ 75ha. Năm 2020, sản lượng măng cụt ước đạt 200 tấn, danh thu 30 tỷ đồng. Huyện cũng hỗ trợ người dân phát triển các loại cây trồng khác như quế, sầu riêng, bưởi da xanh, chuối, cau…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tiên Phước kiến nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng như HĐND tỉnh quan tâm tạo điều kiện về cây giống, bởi cây ăn quả từ khi trồng đến khi thu hoạch thời gian rất lâu, nếu cây giống không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng; giúp huyện tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản nói chung và cây ăn quả nói riêng; tạo điều kiện bổ sung thêm nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án 03 từ 10 tỷ đồng/năm lên 15 tỷ đồng/năm, bắt đầu từ năm 2021.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đinh Văn Hươm đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Đề án 03 của huyện Tiên Phước. HĐND tỉnh cũng như Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp Tiên Phước tiếp tục thực hiện đề án, góp phần nâng cao thu nhập người dân, giúp huyện về đích nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng lộ trình.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam