www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước có 19 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh

Sáng 8.7.2020, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Dịp này, có 12 tập thể, 12 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 22 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về điển hình học và làm theo gương Bác được tuyên dương khen thưởng.

 Tiên Phước có 19 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh.

Tiên Phước có 19 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh. 

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện đạt gần 13 nghìn tấn; nhân dân chuyển đổi được 59ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu. Tổng đàn gia súc hơn 24 nghìn con, gia cầm hơn 341 nghìn con. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 853 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đạt 565 tỷ đồng; tổng chi hơn 288 tỷ đồng.

Đến nay huyện đạt 233 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt xấp xỉ 17 tiêu chí. Nhóm 5 xã Tiên Lộc, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Mỹ và Tiên Hiệp đến nay cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu về đích trong năm 2020. Trong 6 tháng, huyện có thêm 6 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP được UBND tỉnh công nhận 4 sao và 9 sản phẩm được công nhận 3 sao.

D.Lệ - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam