www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Kỳ kêu gọi hỗ trợ lắp đặt camera an ninh

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, UBND thị trấn Tiên Kỳ huyện Tiên Phước kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là con em thị trấn Tiên Kỳ đang làm ăn, sinh sống trên mọi miền đất nước cùng hướng về quê hương, thông qua việc hỗ trợ kinh phí để chung tay góp sức cùng UBND thị trấn thực hiện tốt mô hình camera an ninh trên các tuyến đường trọng yếu nhằm ngăn ngừa, phát hiện tội phạm, phát triển thị trấn Tiên Kỳ ổn định, văn minh.

 

                                                                 Theo UBND thị trấn Tiên Kỳ