www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phụ nữ xã Tiên Mỹ có nhiều mô hình giúp nhau thoát nghèo hiệu quả

Sáng ngày 9.4.2021, Hội LHPN xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ xã Tiên Mỹ đạt những kết quả khả quan, phương thức tập hợp hội viên được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên đến với tổ chức hội. Nhiều mô hình mới được thành lập phù hợp với lứa tuổi, nguyện vọng của hội viên. Công tác chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần hội viên được chú trọng thông qua việc trao tặng sinh kế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tiên Mỹ diễn ra trong sáng nay 9.4. Ảnh: D.L
Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tiên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: D.L 

Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội LHPN xã triển khai sâu rộng đến 37 tổ, tạo động lực thi đua làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp cho xã hội.

Hội LHPN xã đỡ đầu cho 1 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 100 nghìn đồng, vận động đặt 5 hũ gạo tình thương tại 5 máy gạo (thôn Tiên Phú Tây, Tiên Phú Đông, Mỹ Thượng Đông và Trà Lai) để giúp 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bình quân 20kg gạo/tháng. Vận động đóng góp 42 sổ tiết kiệm tình thương (300 nghìn đồng/sổ) giúp 42 chị phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng.

Sản phẩm nông nghiệp của phụ nữ xã Tiên Mỹ trưng bày tại đại hội. Ảnh: D.L
Sản phẩm nông nghiệp của phụ nữ xã Tiên Mỹ trưng bày tại đại hội. Ảnh: D.L 

Hội LHPN xã Tiên Mỹ đã chủ công và cùng phối hợp thực hiện nhiều phần việc hiệu quả, đóng góp xây dựng thành công xã Tiên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Cụ thể là các phong trào như góp công, hiến đất, của cải trên đất để làm đường giao thông nông thôn, vận động chị em xách giỏ đi chợ, xây dựng mô hình phân loại rác thải tại gia, trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường bê tông nông thôn, vận động giúp đỡ, hỗ trợ hộ phụ nữ nghèo, khó khăn...

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN xã Tiên Mỹ phấn đấu giúp 1 hộ nghèo hoặc cận nghèo thoát nghèo bền vững hàng năm; tư vấn, giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế vườn, trang trại hiệu quả; trợ giúp xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái; tư vấn sức khỏe sinh sản; vận động, hỗ trợ ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững trong mỗi năm... 

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam