www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nhiều mô hình từ phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” ở Tiên Phước

 Sáng ngày 9.4.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước sơ kết phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” vào sáng nay.
Mặt trận huyện Tiên Phước sơ kết phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Ảnh: D.L

Huyện Tiên Phước được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm xây dựng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước chọn xã Tiên Cảnh làm điểm triển khai thực hiện. 

Tiên Cảnh là xã có phong trào kinh tế vườn phát triển mạnh trong nhân dân. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, trồng nhiều loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, phát triển thêm các ngành nghề, kinh doanh tạo thêm nguồn thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động. 

Khi phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đã tổ chức 2 khóa tập huấn cho 150 người dân xã Tiên Cảnh, tập trung vào việc hướng dẫn xây dựng các mô hình cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương. 

Theo đó, nhân dân xã Tiên Cảnh đã xây dựng 8 mô hình vườn mẫu, cụm - tổ dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình hợp tác xã tại 8 khu dân cư. Kết quả có 2/8 mô hình đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới.

Cụ thể gồm mô hình của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Nhật Linh về phát triển công nghệ, sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, đa chủng loại. Hợp tác xã thu mua nông sản trong dân, chế biến nông - lâm sản bản địa thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đầu tư xúc tiến thương mại, tạo việc làm cho lao động, mang lại lợi nhuận cho thành viên, đóng góp ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Thứ hai là mô hình Câu lạc bộ “Nhà sạch, ngõ đẹp, kinh tế gia đình phát triển” tại khu dân cư số 2. Mô hình đã phát huy sự đoàn kết của các hộ dân trong khu dân cư, xây dựng ngõ đá, hàng rào xanh, chỉnh trang vườn nhà, trồng cây có hiệu quả kinh tế cao như măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh... Đến nay nhiều hộ dân trong khu dân cư có mô hình mẫu hiệu quả. 

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” là phong trào mới, nội dung rộng, đa dạng và được người dân Tiên Cảnh hưởng ứng, thực hiện đạt hiệu quả bước đầu. Huyện Tiên Phước sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào đến 14 xã, thị trấn còn lại.

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam