www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mời họp mặt đồng hương Thôn 3 xã Tiên Châu tại miền Nam lần thứ 1

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và tạo sự gắn kết giữa các anh chị em quê hương đồng hương thôn 3 xã Tiên Châu huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh miền Nam. Ban liên lạc đồng hương thôn 3 xã Tiên Châu huyện Tiên Phước tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương tổ chức buổi gặp gỡ thân mật bà con đồng hương thôn 3 của các tỉnh miền Nam tại Bình Dương.

 

 

                                            Theo BLL Thôn 3 xã Tiên Châu tại Miền Nam