www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kiến thức cơ bản về quản lý chất thải rắn trong đồng bào các tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2018 - 2020).

Sáng ngày 02/10/2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường huyện tổ chức hội nghị triển khai một số kiến thức cơ bản về quản lý và xử lý chất thải rắn trong đồng bào các tôn giáo năm 2018 có gần 130 người dự.

 

 

 Tại hội nghị, các vị chức sắc, chức việc, các vị trong Hội đồng giáo xứ, Ban trị sự, ban hộ tự, Ban cai quản các tôn giáo trên địa bàn huyện đã được ông Nguyễn Viết Thuận - Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam truyền đạt những kiến thức, nội dung cơ bản về quản lý và xử lý chất thải rắn, cách phân loại rác thải, tác động của rác thải đối với môi trường và cộng đồng; phương pháp bảo vệ môi trường sống.
 
Tại buổi tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã phát 130 phiếu khảo sát về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục đích phục vụ cho việc xây dựng mô hình điểm trong đồng bào tôn giáo trong thời gian đến.
 
                                  Theo VP.UBMTTQVN huyện Tiên Phước