www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội LHPN xã Tiên Châu chung sức xây dựng NTM

Nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp xây dựng Nông thôn mới Khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Hội An, góp phần đưa xã Tiên Châu huyện Tiên Phước về đích Nông thôn mới trong cuối năm 2019. 

    Ngày 03/4/2019 Hội LHPN xã Tiên Châu phối hợp với Mặt trận, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn TN xã phát động đoàn, hội viên ra quân tham gia trồng hoa, cây cảnh dọc tuyến đường ĐH11 khu dân cư thôn Hội An.

 

Hội LHPN xã Tiên Châu với vai trò là chủ công đã tổ chức vận động đoàn, hội viên chuẩn bị giống hoa, cây cảnh có sẵn trên địa bàn xã như hoa lan huệ, thạch thảo tím, cau, …để cùng với đoàn, hội viên tham gia trồng. 

Trong đợt này có trên 50 đoàn, hội viên tham gia đã trồng được gần 1 km đường, bên cạnh đó Hội còn phối hợp với Ban nhân dân thôn và các hộ dân dọc tuyến đường mua dây dẫn nước tưới, chăm sóc.

Dự kiến sắp đến Hội LHPN phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, ban nhân dân thôn Hội An sẽ tiếp tục tổ chức trồng hoa và cây cảnh các tuyến đường trục chính còn lại tại Khu dân cư kiểu mẫu thôn Hội An.

Ngoài ra Hội LHPN xã cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực sôi nổi được chị em tích cực hưởng ứng tham gia như phong trào ra quân thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường, vận động nhân dân trang bị tủ thuốc y tế gia đình… để cùng với xã thực hiện tốt tiêu chí 20 về xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.

                  Nguyễn Thị Hòa Uyên - Ban Tuyên Giáo xã Tiên Châu