www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Họp trù bị lần 2 của Ban vận động thành lập Hội Đồng Hương Tiên Phước

Theo kế hoạch đã  định, lúc 3h chiều thứ 7 ngày 17 tháng 3 năm 2012, các thành viên nòng cốt của ban vận động thành lập Hội đồng hương Tiên Phước đã tiến hành cuộc họp lần thứ 2 để thống nhất một số chương trình hoạt động của Hội trong thời gian tới, cũng như hoàn chỉnh về điều lệ và nhân sự của Hội. Cuộc họp có sự tham gia của một số thành viên mới.

 Dưới sự chủ trì của anh Tôn Thạnh Nghĩa, các thành viên đã có những góp ý và thông qua được những điểm chính của bản điều lệ và quy chế phối hợp giữa các thành viên. Một số ý tưởng mới cũng được đề xuất trong cuộc họp này, như là: sẽ thành lập câu lạc bộ doanh nhân Tiên Phước trong tương lai, hệ thống hóa dữ  liệu các thành viên tham gia, sơ đồ cơ cấu tổ chức…

Các thành viên cũng nhất trí sẽ có một cuộc họp trù bị lần cuối cùng trong hai tuần tới nữa để tiếp tục hoàn thiện về mọi mặt cũng như việc giới thiệu và mời thêm những thành viên mới chủ chốt là những người con Tiên Phước đang sinh sống và thành công ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc buổi họp, các thành viên ban vận động đã tạm thời đóng góp được 40 triệu đồng để làm kinh phí ban đầu cho hoạt động của Hội. Mọi người sau đó tham gia một buổi tiệc nhỏ đầm ấm và lưu luyến chia tay hẹn gặp mặt trong hai tuần tới nữa.

 Ban Biên Tập donghuongtienphuoc.com 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌP MẶT TRÙ BỊ LẦN 2 NGÀY 17/03/2012