www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Vũ Yên Thao

Năm sinh: 
1981
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
396B/19 Dương Bá Trạc, F1,Q8
Email: 
vuthao21@yahoo.ca
Điện thoại: 
0989225570
Nghề nghiệp: 
Thiết kế Hệ Thống Cơ Điện
Nơi công tác: 
Công Ty ICIC