www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Võ Thị Bích Trâm

Năm sinh: 
1990
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 7A- Xã Tiên Cảnh- Tiên Phước- Quảng Nam
Email: 
dieuuocsaobang_bt@yahoo.com
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên Ngân Hàng (DTU)
Nơi công tác: 
DTU