www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

VÕ KIM NGHĨA

Năm sinh: 
1984
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
225 Hoàng Hoa Thám, F13, Tân bình, TP.HCM
Email: 
nghiakt2004@gmail.com
Điện thoại: 
0986 972 673
Nghề nghiệp: 
Branch Manager
Nơi công tác: 
Maritime Bank