www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trịnh Minh Trung

Năm sinh: 
1978
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
HCM
Email: 
vietthuyvn@gmail.com
Điện thoại: 
0908026880
Nghề nghiệp: 
Kinh doanh
Nơi công tác: 
HCM