www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trần Thị Thanh Mỹ

Năm sinh: 
1981
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 3 - Xã Eahleo Huyện Eahleo - Daklak
Email: 
mytran010181@yahoo.com
Nghề nghiệp: 
Kinh doanh tự do
Nơi công tác: 
Daklak