www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phan Thị Thanh Bình

Năm sinh: 
1974
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
621Bis Ba Đình Phường 9 Quận 8 TPHCM
Email: 
thanhbinh1153@yahoo.com
Điện thoại: 
0981674089
Nghề nghiệp: 
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Nơi công tác: 
CÔNG TY CP HOA THỊNH