www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phan Thị Ngọc Dũng

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Phong
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 4 xã Tiên Phong
Email: 
ngocdung53cdn2@gmail.com
Điện thoại: 
01674490560
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Nha Trang