www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phan Hoàng Bách

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Cẩm Lãnh- Tiên Cẩm- Tiên Phước- Quảng Nam
Email: 
hoangbachqn88@gmail.com
Điện thoại: 
0934280347
Nghề nghiệp: 
Kĩ thuật điện lạnh
Nơi công tác: 
Sài Gòn