www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Vũ Duy Khánh

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 1, Tiên Mỹ, Tiên Phước
Email: 
congtuasimo_dk@yahoo.com.vn
Điện thoại: 
01659273775
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Thành phố Huế