www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Thị Tuyết

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Lãnh
Địa chỉ liên lạc: 
Lớp địa lý k32 - Khoa địa lý - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
Email: 
tuyetpham.only@gmail.com
Điện thoại: 
0963219348
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn