www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Thị Tuyết

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Hồ Chí Minh
Email: 
tinhyeucuatoi_ht@yahoo.com.vn
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Hồ Chí Minh