www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Thị Thùy

Năm sinh: 
1991
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
53/9, đường 19, F8, Q.Gò Vấp, HCM
Email: 
tpham2180@gmail.com
Điện thoại: 
01684283123
Nghề nghiệp: 
Phụ tá nha khoa
Nơi công tác: 
270 Lý Thái Tổ, Q3, HCM