www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Thị Cẩm Tú

Năm sinh: 
1990
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Kì - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
ptcamtu90@gmail.com
Điện thoại: 
0903088230
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên
Nơi công tác: 
Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng