www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm Quang Thắng

Năm sinh: 
1982
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Sơn
Địa chỉ liên lạc: 
74/5 đường 36 P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, HCM
Email: 
thangsundia.vn@gmail.com
Điện thoại: 
0909254099
Nghề nghiệp: 
Fashion Designer
Nơi công tác: 
SUNDIA CO..,LTD