www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Xuân Hùng

Năm sinh: 
1989
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Cẩm Lãnh - Tiên Cẩm
Email: 
xuanhung.cntp41@gmail.com
Điện thoại: 
0984064456
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên
Nơi công tác: 
ĐHNL Huế