www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Văn Thanh

Năm sinh: 
1986
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Phong
Địa chỉ liên lạc: 
Lô B3 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Đà Nẵng
Email: 
hoasenvietdn@gmail.com
Điện thoại: 
0905593968
Nghề nghiệp: 
Kỹ sư Nông Nghiệp- Cử nhân công tác xã hội
Nơi công tác: 
Công ty Hoa Sen Việt