www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Văn Quý

Năm sinh: 
1989
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Phong
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 3 - Tiên Phong - Tiên Phước- QNam
Email: 
langtusitinh_tp04@yahoo.com
Điện thoại: 
0989 249845
Nghề nghiệp: 
Nhiếp Ảnh
Nơi công tác: 
TP Tam Kỳ