www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Văn Mỹ

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
40 Đường 11, KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Email: 
nguyenmy33@gmail.com
Điện thoại: 
0908955800
Nghề nghiệp: 
Kinh doanh
Nơi công tác: 
TP.Hồ Chí Minh