www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 1 - Tiên Thọ -Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
haitientho29@gmail.com
Điện thoại: 
0869215521
Nghề nghiệp: 
Bác sĩ chuyên khoa Răng- Hàm-Mặt
Nơi công tác: 
Tp Hồ Chí Minh