www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thị Thùy Nhi

Năm sinh: 
1991
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
KTX Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
Email: 
thuynhi.220191@gmail.com
Điện thoại: 
01649568373
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Đà Nẵng