www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
21A-Nguyễn Chí Thanh-Q5-TP HCM
Email: 
hanhkt1993@gmail.com
Điện thoại: 
01658949784
Nghề nghiệp: 
sinh viên
Nơi công tác: 
trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh