www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Thị Mỹ

Năm sinh: 
1991
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Phong
Địa chỉ liên lạc: 
Lê Trọng Tấn - Q. Tân Phú - TP.HCM
Email: 
catimqn@gmail.com
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên
Nơi công tác: 
Đại Học CNTP TP.HCM