www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Quốc Thịnh

Năm sinh: 
1984
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Bình - TT Tiên Kỳ - QN
Email: 
quocthinh26tp@gmail.com
Điện thoại: 
0944175353
Nghề nghiệp: 
Công Nghệ Thông Tin
Nơi công tác: 
TT Trà My- Huyện Bắc Trà My - QN