www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Diệu Thùy

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Ngọc
Địa chỉ liên lạc: 
dieuthuy.nguyen87@gmail.com
Email: 
dieuthuy.nguyen87@gmail.com
Điện thoại: 
0934 951 606
Nghề nghiệp: 
S&M
Nơi công tác: 
Le Belhamy Resort & Spa - Hội An