www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Đà

Năm sinh: 
1972
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
767 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Email: 
danguyenks@gmail.com
Điện thoại: 
0903512592
Nghề nghiệp: 
Cử nhân QTKD
Nơi công tác: 
Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Hiển Đạt