www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ngô Diễm Bình

Năm sinh: 
1976
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tân Bình, TpHCM
Email: 
binhnd.0804@gmail.com
Điện thoại: 
0907183594
Nghề nghiệp: 
VP, Designer