www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mai Văn Khanh

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 8 Tiên Mỹ - Tiên Phước - QNam
Email: 
khanhtmtpqn@gmail.com
Điện thoại: 
01214329007
Nghề nghiệp: 
Sinh Viên
Nơi công tác: 
Đà Nẵng