www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lê Văn Liêm

Năm sinh: 
1989
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Hiệp
Địa chỉ liên lạc: 
27, Cao Sơn 5, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Email: 
liemleitvn@gmail.com
Điện thoại: 
0909503303
Nghề nghiệp: 
IT
Nơi công tác: 
Đà Nẵng