www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lê Thanh Diên

Năm sinh: 
1981
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 5 xã Tiên Thọ huyện Tiên Phước, Quảng Nam
Email: 
nongsanxutien@gmail.com
Điện thoại: 
0933944071
Nghề nghiệp: 
Chuyên viên nông nghiệp
Nơi công tác: 
Nt