www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lê Quý Hạnh

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cẩm
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Cẩm Tây, Xã Tiên Cẩm , Huyện Tiên Phước , Tỉnh Quảng Nam
Email: 
quyhanh87@gmail.com
Nghề nghiệp: 
Nhân Viên Văn Phòng
Nơi công tác: 
Hà Lam, Thăng Bình , Quảng Nam