www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lê Hữu Thuận

Năm sinh: 
1985
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Bắc Trà My - Quảng Nam
Email: 
lehuuthuantm@gmail.com
Điện thoại: 
0973729856
Nghề nghiệp: 
Buôn bán
Nơi công tác: 
Bắc Trà My